تبلیغات
Cielo

Cielo
 
نویسندگان
طیف امواج رادیوییامواج رادیویی امواجی نوری هستند که چشم انسان قادر به دیدن آنها نیست . سرعت انتشار آنها همچون امواج نوری دیدنی  سیصدهزار کیلومتر در ثانیه است.

برای ایجاد امواج رادیویی  نخست اینکه نیاز به یک سیم پیچ (متناسب با موجی که میخواهیم ایجاد کنیم ) و  یک باتری داریم . هر بار که سیم پیچ را به باتری وصل و آن را قطع کنیم یک موج مغناطیسی بوجود آمده و با سرعت نور از سیم پیچ دور میشود . که به آن موج  یک هرتز یا سیکل میگویند . با یک عدد موجی  که تولید میشود نمیتوان صدا و تصویرروی آن سوار کرد و به نقاط دور به گیرندهای رادیو و تلویزیون رساند. پس بنابراین باید با عمل قطع و وصل مداوم باتری به سیم پیچ موجهای بیشتری بصورت متوالی تولید کرد . تعداد امواج تولید شده بر اساس یک ثانیه محاسبه میشود . یعنی در محدوده زمانی یک ثانیه تعداد موجی را که تولید میشود مد نظر است . اگر با دست خیلی زرنگ و سریع باشیم در یک ثانیه شاید چهار یا پنج بار بتوانیم عمل قطع و وصل سیم پیچ به باتری را انجام دهیم وبه کمک وسایل مکانیکی همچون موتور و چرخ دنده و غیره شاید در یک ثانیه بشود نهایتا هزار بار عمل قطع و وصل را انجام دهد این در حالی است که کمترین میزان عمل قطع و وصلی که  در مخابرات رادیویی بکار میرود  صد هزار هرتز یا به دیگر سخن  100000 بار عمل قطع و وصل در یک ثانیه است .

ترانزیستور قطعه ای الکترونیکی است که یکی از وظایفش عمل قطع و وصل یا عمل سوئیچ با سرعت بسیار بالا  است . با خالی و پر شدن خازنهایی که به یک ترانزیستور متصل میشود عمل قطع و وصل انجام میشود . و به مداری که این عمل را انجام میدهد نوسان ساز یا اسیلاتور میگویند .

به امواجی که در یک ثانیه تولید میشوند و بصورت متوالی از سیم پیچ دور میشوند بسامد یا فرکانس میگویند . مثلا اگر میپرسند فرکانس فلان رادیو چند است؟ یعنی فرستنده رادیویی آن در یک ثانیه چند عدد موج تولید میکند؟

اگر ترانزیستور متصل به سیم پیچی  در یک ثانیه 1000000 بارجریان الکتریکی را  قطع و وصل کند فرکانس تولید شده یک میلیون هرتز است و طول موج آن سیصد متر است . یا به دیگر سخن فاصله امواج منتشر شده  از یکدیگر سیصدمتر است . طول موج عبارت است از فاصله بین هر موجی از موج بعدی منتشر شده از سیم پیچ  این معادله طبق فرمول ساده زیر براحتی محاسبه میشود .  

 طول موج =فرکانس / سرعت نور بر حسب متر

  

300000000/1000000=300  Meter 

  

چیزی که در نوسان ساز ها مهم است این است که عمل قطع و وصل باید دارای ثبات باشد . یعنی اگر قرار است در یک ثانیه 10 بار عمل قطع و وصل انجام شود. نوسان ساز ما نباید به گونه ای باشد . که در ثانیه اول 10 بار و در ثانیه های بعدی 11 بار و در ثانیه دیگری 9 بار شود . عوامل زیادی باعث بی ثباتی  نوسان سازها میشود که مهمترین آنها  در فرستنده های کوچک آموزشی ما منبع تغذیه است . برای مثال اگر در این انیمیشنها بجای باتری از آداپتورهایی  معمولی که دارای ولتاژ دقیق و ثابتی ندارند  استفاده شود ثبات از دست میرود و باید مرتب رادیو را تنظیم کنیم . از عوامل مهم دیگر موقعیت سیم پیچ  نوسان ساز است  بطوریکه اشیا فلزی و حتی بدن انسان  با دور و نزدیک شدن به سیم پیچ  روی آن تاثیری میگذارند .  همچنین داغ شدن ترانزیستور یا مقاومتها موجب بی ثباتی نوسان سازها میشود .

هرتز را با H نشان میدهند همچنین سیکل را با C نشان میدهند که هردو یک معنا دارند . و برای حذف صفرها مانند سایر واحدهای فیزیکی دیگر از عبارتهای کیلو و مگا و گیگا استفاده میشود .  که به ترتیب از نمادهای  Kو  MوGنمایش داده میشود.

یک کیلو هرتز = یکهزار هرتز 1KH = 1000H =

یک مگا هرتز = یک میلیون هرتز 1MH = 1000000H =

یک گیگا هرتز = یک میلیارد هرتز 1GH = 1000000000H =

طبقه بندی امواج رادیویی

پرکاربرد ترین فرکانسهای  رادیویی  که بعنوان رسانه گروهی از آن استفاده میکنند عبارتند از:

1-MW  یا موج متوسط – ایستگاه های راه نزدیک  550KH-1600KH

2-SW  یا موج کوتاه – ایستگاه های رادیویی راه دور 2MH-26MH

3- VLF–  تلویزیون فرکانس پایین 54MH-88MH

4-FM–  ایستگاه های رادیویی شهری و محلی  88MH-108MH  

5- VHF–  تلویزیون فرکانس کم  174MH-216MH 

6- UHF– تلویزیونی فرکانس بالا  500MH-1GH 

7-  SHF ارسال تصویر و صدا  با ماهواره 10MH-30GH 

موج MWو SW بدلیل پایین بودن فرکانس و بلند بودن طول موج  آنها پس از برخورد به لایه های جو زمین مجددا به زمین برمیگردند و دوباره از زمین به لایه های جو منعکس شده و دوباره از جو به زمین منعکس میشوند . این عمل آنقدر انجام میشود تا موج ضعیف شده و از بین میرود . به دلیل همین عملکرد است که  امواج mw وsW میتوانند منحنی بودن زمین و موانعی همچون کوهها و دره ها را طی کنند . امواج متوسط یا mw در طول روز ایستگاه های نزدیک و در شب ایستگاههای کمی  دورتری را دریافت میکنند .

امواج کوتاه یا SW که فرکانس آن از2 مگاهرتز   تا26 مگاهرتز میباشد نسبت به موج MW دارای برد بسیار بیشتری است و در اکثر صحفه گیرنده های رادیو علاوه بر شماره فرکانس شماره  طول موج بر حسب متر mرا هم بشرح زیر مینویسند :

120m – 90m – 75m- 60m- 49m -41m -31m – 25m – 19m -16m- 11mالبته در برخی از رادیوها  دیده میشود که بجای مثلا 25متر 20متر نوشته میشود و یا بجای 60متر 65 متر هم مینویسند . فرقی ندارد آنچه که مسلم است این است که موج SW  از 11متر تا 120متر را شامل میشود . در طول شبانه روز قدرت انتشار امواج باند  SWفرق میکند مثلا روزها  ردیف 11 متر تا 31 متر ایستگاههای بیشتری دارند اما  شبها از ردیف 31 متر تا 75 متر ایستگاههای بیشتری پخش برنامه دارند و 90 متر تا 120 متر معمولا زیاد مشتری ندارد.

کارخانه های سازنده گیرندهای رادیویی موج SW  را بستگی به سلیقه و نیاز بازار و هزینه تمام شده آن را  بشکلهای مختلف به بازار عرضه میکنند . ولی موج MW وFM   را عموما بصورت شکلی ثابت تولید میکنند . برای مثال برخی از کارخانجات سازنده در رادیوی تولیدی خود بجز موج MW یا FM یک باند موج SW  قرار میدهند که ردیف 25متر تا 75 متر را شامل میشود . اگر دو باند SW باشد یک باند آن را مثلا از 16 متر تا 31 متر و باند دیگر را از 41 متر تا 90 متر درست میکنند . امروزه حتی با تقسیم موج SW و حتی FM به چندین باند   ,گیرندهای رادیویی  بیست موج یا بیست باند هم وارد بازار شده که در واقع مثلا در موج  SW  11متر یک باند و 16 متر باند دوم و 19 متر باند سوم الی 120 متر بصورت باندهای  جداگانه ای ساخته میشود که البته یافتن و  تنظیم ایستگاهها در این شکل از رادیوها آسانتر است  . ولی کاملترین رادیو SW در واقع رادیویی است که از 11 متر تا 120 متر را  داشته باشد حال این رادیو 4 موج باشد یا 40 موج .

 اگرچه موج mw و SWبرخلاف امواج FM و تلویزیونی موانع و انحنای زمین را طی میکند . ولی  میتوان چند ایراد آن را چنین برشمرد نخست اینکه برای ارسال امواج آن نیاز به انرژی زیادی است دومین ایراد آن تخریب و تضعیف امواج توسط پارازیتهایی مثل رعد و برق - لامپ مهتابی – لامپ کم مصرف غیر استاندارد – فن تهویه – جارو برقی – دینام ماشین و موتور سیکلت وغیره و سومین ایراد آن میتوان از قوی و ضعیف شدن امواج بر اثر تغییرات جوی نام برد  بطوری که درامواج SW گاهی مواقع ایستگاهی در عرض مدت کوتاهی بصورت متناوب  قوی و ضعیف میشود وحتی گاهی مواقع کاملا قطع میشود . چهارمین ایراد آن کیفیت پایین صدای پخش شده است.

از اموج VLF تا EHF نمیتوانند انحنای زمین و موانعی همچون کوهها را طی کنند. این امواج از جو زمین عبور میکنند و با برخورد به موانع منعکس میشوند .  در کشورهای وسیعی مثل ایران برای ارسال امواج VLF-FM-VHF-UHFبه استانهای دیگر در بالای کوهها و برجها و دکلها  با استفاده از تقویت کننده هایی  که به آن رله نیز میگویند  امواج را دریافت و پس از تقویت به نقطه دیگری می فرستند و در آنجا نیز مجددا با یک تقویت کننده دیگر به نقطه بعدی و همانطور ادامه میدهند تا کل مناطق کشور زیز پوشش امواج قرار گیرد.

موج VLF و VHF و UHFکه در تلویزیون بکار میرود به کانالهایی بشرح زیر تقسیم شده است .

VLF کانالهای 2 تا 6

VHF کانالهای 7 تا 13

UHFکانالهای 14 تا 83

موج VLF دارای فرکانس پایینی بوده و ایستگاههای تلویزیونی که بر روی این امواج برنامه پخش میکنند معمولا در تابستانها بر اثر تغییرات جوی بمدت های کوتاهی امواجشان به نقاط دوری میرسد بطوریکه گاهی مواقع برای خیلی ها پیش آمده که در زمان جستجوی کانال و یا تنظیم تلویزیون خود شبکه تلویزیونی کشوری همسایه را در وسط تابستان دریافت کرده اند .کیفیت تصویری موج vhfاز VLF بسیار بهتر بوده ولی موج UHF نسبت به هر دو  آنها از کیفیت بسیار بالاتری برخوردار است .

امواج FM  که برای شبکه های رادیویی محلی و شهری از آن استفاده میشود به دلیل فرکانس زیاد آن نسبت به امواج MW و  SWدارای کیفیت صدایی بسیار بالاتر است بطوریکه بطریقه استریو نیز امکان پخش صدا به راحتی وجود دارد. ولی برای پوشش مناطق زیادتر امواج آن همچون امواج تلویزیونی باید در نقاط مرتفع از تقویت کننده ها استفاده کرد.

امواج SHF نیز که دارای فرکانس بسیار بالاتری از تمام موارد گفته شده است  . برای فرستادن امواج آن به مناطق دور از ماهواره استفاده میکنند . ماهواره در واقع تقویت کننده یا رله ای است که بجای گذاشتن آن بالای کوه و برج و دکل در جو زمین در فاصله 300 تا 800 کیلومتری از سطح  زمین قرار میدهند . و با توجه به بلندی محل نصب آن نسبت به کوه و دکل سطح  بسیار بیشتری از مناطق زمین را زیر پوشش خود قرار دهد.

در مورد امواج رادیویی باید به این نکته هم اشاره شود که هر چه فرکانس امواج بیشتر شود ساختمان مدار گیرنده و فرستنده آنها پیچیده تر و دقیق تر میشود . بعنوان مثال در دو انیمیشن فرستنده آموزشی موج MW  کادر آنتن آن که معمولا 85 دور سیم باید به میله فریت پیچیده شود . اگر چند دور بیشتر یا کمتر باشد  و مقادیر خازنها و مقاومتها کمی بالا و پایین شود فرستنده کار خواهد کرد . ولی در فرستنده FMکار بسیار باید دقیق تر انجام شود. چه بسا دریک مدار فرکانس بالاترمثل UHF و یا SHF یک واحد و یا یک میلیمتر خطا باعث کار نکردن دستگاه میشود . امواج دیگری نیز هستند در مواردی خصوصی مثل ماهواره های علمی تحقیقاتی  ماهواره های نظامی و هواشناسی و  مخابرات ارتش – آتش نشانی – پلیس و تلفن  بیسیمی خانگی و موبایل و...  بکار میروند.

برچسب ها: علمی،
[ شنبه 14 بهمن 1391 ] [ 10:41 ب.ظ ] [ J.V ]
دانلود کتاب انرژی اتمی
کاملترین و جامع ترین کتاب در باره آشنایی با انرژی هسته ای و شکافت هسته ای ، روش های غنی سازی اورانیوم ، انواع نیروگاه های هسته ای و ....


لینک دانلود :


آنچه در این کتاب می خوانید:


- چگونگی شکافت هسته ای
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ساختار اتم
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شکافت هسته ای


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
همجوشی هسته ای

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


- انواع نیروگاه های اتمی
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
اصول کار نیروگاه تولید برق-----------------------------------------------------------------------------------------------
نیروگاه های آب سبک

با راکتور آب جوش
با راکتور آب تحت فشار----------------------------------------------------------------------------------------------
نیروگاه های آب سنگین(Wikipedia)


با راکتور آب سنگین تحت فشار

(این راکتورها تولید شرکت زیمنس آلمان بوده و همانند راکتور کندو از سوخت اورانیوم طبیعی استفاده می‌کنند.
 اما بجای استفاده از تیوب های فشاری کالاندریا، از محفظه فشاری متداول استفاده می‌کنند.)
با راکتور کندو

(
این راکتورها تولید کانادا بوده و دارای ویژگیهای منحصر به فردی هستند:
  • سوختشان اورانیوم طبیعی است.
  • بمنظور جلوگیری از بزرگ شدن ابعاد راکتور، از سیستمی بنام تیوپهای فشاری کالاندریا (به انگلیسی: Calandria)‏ استفاده می کنند.
  • کالاندریاها کند کنندهٔ D2O را بدون فشار در بر می گیرند.
  • D2Oی خنک کننده در عوض در فشار ۱۰ مگاپاسکال نگهداری می شود، و لذا نمی جوشد.
  • قابلیت سوختگیری بر خط
    اما بازده کل این نوع راکتورها در حدود ۲۸٪ تا ۳۰٪ تخمین زده می‌شود.)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
نیروگاه خود سوخت زای سریع-------------------------------------------------------------------------------------------------
نیروگاه حرارت زیاد
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
قلب راکتور


-------------------------------------------------------------------------------------------------

روش های غنی سازی اورانیم

-------------------------------------------------------------------------------------------------
غنی سازی اورانیم با روش های لوله های جدا کننده ، گاز افشانی و سانتریفیوژ


-------------------------------------------------------------------------------------------------فهرست مطالب
انرژی و جامعه                                                      راکتور آب جوش چگونه کار می کند؟---26
انرژی چیست؟ --- 4                                                راکتور آب تحت فشار چیست؟---27
واحد اندازه گیری انرژی چیست؟---5                        راکتور خود سوخت زا چیست؟---28
منبع انرژی کدامند؟---6                                           راکتور حرارت زیاد چگونه کار می کند؟---30
انرژی اولیه و انرژی ثانویه چیست؟---7                     آیا همجوشی هسته ای منبع اصلی انرژی صده بیست و
انرزی بیش تر در کجا به مصرف می رسد؟---7           یکم خواهد بود؟--- 30
آیا منابع انرژی زمین پایان پذیر است؟---8                  گردش مواد سوختی : استخراج اورانیم،تخلیه
ماده چیست؟---8                                                    زباله ها و دوباره غنی سازی
آیا می توان ماده را به انرژی تبدیل کرد؟---9               گردش مواد سوختی هسته ای یعنی چه؟--- 32  
                                                                              اورانیم چگونه به دست می آید؟---33   
دنیای هسته  اتم                                                 اورانیم غنی شده چگونه تولید می شود؟---33
اتم چیست؟---11                                                    عناصر سوختی چگونه ساخته می شوند؟---35
ساختار اتم چیست؟---12                                        میله هاس سوختی مصرف شده چگونه حمل و نقل
هسته اتم از چه تشکیل شده است؟---13               می شوند؟---35  
چگونه اتم های عناصر گوناگون را از هم                     با عناصر سوختی مصرف شده چه می کنند؟---36  
تشخیص می دهند؟---14                                        تاسیسات دوباره غنی سازی چیست؟---37 
ایزوتوپ چیست؟---14                                             سرنوشت زباله های اتمی چیست؟---37 
چرا هسته اتم ها متلاشی نمی شوند؟---15          آیا می توان زباله های اتمی را با اطمینان و ایمنی  
رادیواکتیویته چیست؟---15                                      کامل انبار کرد؟---38  
چگونه هسته اتم ها فرو می پاشند؟---16               آیا انرژی هسته ای از نظر اقتصادی مقرون 
نیمه عمر ماه رادیو اکتیو چیست؟---16                     به صرفه است؟---40                             
اکتیویته یا پرتو زایی یعنی چه؟---17                                                          
آیا می توان هسته اتم ها را شکافت؟---18              انرژی هسته ای و محیط زیست    
چرا تنها نوترون ها برای بمباران کردن هسته             آیا نیروگاه های هسته ای خطرناکند؟---41     
اتم ها مناسبند؟---18                                             آیا نیروگاه های اتمی به محیط زیست صدمه می زنند؟---43 
در جریان شکافت اتم اورانیم چه روی                        آیاتاسیسات دوباره غنی سازی خطرناکند؟---44       
 می دهد؟---19                                                      ایمنی نهایی باله های اتمی تا چه حدودی است؟---44    
واکنش زنجیره ای چیست؟---20                              آیا برج های خنک کننده بر روی آب و هوای منطقه 
غنی سازی چیست؟---21                                      اثر می گذارند؟---45      
مدراتور یا شتابگیر چیست؟---22                              آیا تاسیسات اتمی کشور های دیگر می توانند به ما 
همجوشی یا ذوب هسته ای یعنی چه؟---22           زیان برسانند؟---46
چگونه خورشید انرژی خود را به دست                       آیا نیروگاه اتمی می تواند به بمب اتمی تبدیل شود؟---46
 می آورد؟---23                                                       بمب اتمی چیست؟---46
                                                                              بمب هیدروژنی چیست؟---47
نیروگاه های هسته ای امروز و فردا                 دنیا پس از وقوع جنگ اتمی چگونه خواهد شد؟---47
نیروگاه چیست؟---24                                              اکنون باید انرژی اتمی را رد کرد یا پذیرفت؟---48
نیروگاه اتمی چیست؟---26


برچسب ها: علمی،
[ شنبه 11 آذر 1391 ] [ 02:09 ق.ظ ] [ J.V ]
آشنایی با نحوه تلفظ و ترجمه الفبای روسی

الفبای روسی مشتق شده از الفبای سیریلیک است. پیشینه استفاده از این الفبا به قرن نهم میلادی در زمان اولین سلسله حاکم بر کشور بلغارستان بر می گردد. جالب است که بدانیم وجه تسمیه خط سیریلیک به کشیشی به نام سنت سیریل بر می گردد. او نخستین کسی است که خط سیریلیک را پیکربندی نمود. زبان روسی امروزی 33 حرف دارد و برخی از حروف این زبان مشابه با حرف هایی از خط های یونانی و عبری هستند.

 

الفبای روسی

 

همانطور که در تصویر قبل ملاحظه می شود، الفبای زبان روسی از A به Я مرتب می گردد، اما اگر بخواهیم الفبای سیریلک را یاد بگیریم بهتر است به جای دسته بندی الفبایی حروف، آن ها را در مقایسه با الفبای زبان انگلیسی بیاموزیم اگرچه فقط تعداد محدودی از حروف سیریلیک شبیه حروف زبان انگلیسی به کار می روند. الفبای زبان روسی در مقایسه با الفبای زبان انگلیسی به چهار دسته زیر تقسیم بندی می شود:

 

دسته اول: حروفی که در شکل و صدا مشابه حروف انگلیسی هستند.

نام حرف

تلفظ

А а

مثل حرف a در کلمه after یا ask

Е е

مثل حرف e در کلمه e-commerce

К к

مثل حرف k در کلمه kite، like و making

М м

مثل حرف m در کلمه mobile

О о

مثل au در کلمه audible یا aukland در حالت مشدد

Т т

مثل حرف t در کلمه task زبان دندان های پایین را لمس می کند.

 

 

دسته دوم: حروفی که در شکل متفاوت اما در صدا با حروف انگلیسی مشابه هستند.

نام حرف

تلفظ

Б б

مثل حرف b در buy

Г г

مثل حرف g در guard

Д д

مثل حرف d در double زبان به دندان های پایین می چسبد.

Ё ё

مثل حرف o در کلمه york یا copy

Ж ж

مثل حرف s در کلمه usual (ژ)

П п

مثل حرف p در compassion

Ф ф

مثل حرف f در fasten یا fact

И и

مثل حرف ee در free یا meet

Й й

مثل حرف y در oyster یا soy

Л л

مثل حرف l در lock یا chill

Ц ц

مثل حرف t's در کلمه that's

Ш ш

مثل sh در ship(ش)

Щ щ

مثل shsh در rush-ship

Э э

مثل e در edit

Ю ю

مثل کلمه you اما سریعتر تلفظ می شود. بعضی اوقات شبیه oo در oodles

Я я

مثل yu در yummy بعضی اوقات شبیه a در کلمه after

 

 

دسته سوم: حروفی که در ظاهر مشابه اما در تلفظ متفاوت هستند.

نام حرف

تلفظ

В в

مثل حرف v در کلمه visit یا voice

З з

مثل حرف z در zodiac با عدد 3 اشتباه گرفته نشود.

Н н

مثل حرف n در noon یا nose زبان به دندانهای پائین می چسبد.

Р р

مثل حرف r در rest اما به صورت گرد شده تلفظ می شود.

С с

مثل حرف s در sun یا sale، زبان به دندانهای پائین می چسبد.

У у

مثل oo در oodles لبها گرد و کوتاه تلفظ می شود.

Ч ч

مثل ch در church یا cheek (حرف چ) با عدد 4 اشتباه گرفته نشود.

Х х

مثل ch در کلمه loch وختی به شیوه اسکاتلندی تلفظ شود.

 

 

دسته چهارم: حروف خاص که نوعی صدای بسیار کوتاه و یا بدون صدا هستند و بیشتر برای ارتباط مصوت ها به کار می روند:

  • Ы ы
  • Ь
  • Ъ

برچسب ها: علمی،
[ سه شنبه 7 آذر 1391 ] [ 11:18 ب.ظ ] [ J.V ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

تعداد کل صفحات : 2 :: 1 2

درباره وبلاگ

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :